Odaberi pakiranje

 

Možda će te zanimati

 
Crno vino 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Vranac 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Bijelo vino 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Graševina 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Crno vino 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Bijelo vino 1 litra PET
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Rajnski rizling 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Rosé 0,75 litara
Količina
0,75 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Crno vino 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Stolno crno vino 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
11,00 vol. %
 
 
Vranac 0,75 litara
Količina
0,75 litara
 
Postotak alkohola
12,0 vol. %
 
 
Graševina bijelo vino 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Bijelo vino 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Chardonnay 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac crno vino 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Crno vino 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Graševina 1 litra PET
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Bijelo vino 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Cabernet Sauvignon 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Crno vino 1 litra PET
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Vranac crno vino 2 litre
Količina
2 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Stolno bijelo vino 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,00 vol. %
 
 
Vranac crno vino 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Stolno crno vino 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,00 vol. %
 
 
Graševina 5 litara
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac 3 litre
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Vranac crno vino 5 litara PET
Količina
5 litara
 
Postotak alkohola
11,5 vol. %
 
 
Bijelo vino 1 litra
Količina
1 litra
 
Postotak alkohola
10,5 vol. %
 
 
Stolno bijelo vino 3L
Količina
3 litre
 
Postotak alkohola
11,00 vol. %