Dezinko plavi 0,2 litre
Količina
0,2 litre
 
Etanol
70 - 75 %
 
 
Dezinko plavi 1 litra
Količina
1 litra
 
Etanol
70 - 75 %
 
 
Dezinko rozi 1 litra
Količina
1 litra
 
Etanol
70 - 75 %
 
 
Dezinko rozi 5 litara
Količina
1 litra
 
Etanol
70 - 75 %