Goran Kovačić
Tel./Fax.: 01 2060 888
Fax./Tel.: 01 2060 889
mob. +385 91 4244 440
mob. +385 98 9153 546
E-mail: kg.zelina@zg.t-com.hr
Ljiljana Šarutančec
Tel./Fax.: 01 2060 888

Fax./Tel.: 01 2060 889
mob.      091 2828 733
E-mail: ljiljana@kgzelina.hr 
KG-Zelina d.o.o.
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
10380 Sv. Ivan Zelina, M. Barača 4a