voda_pod

Mi proizvodimo demineraliziranu vodu, kemijski i biološki čistu bez otopljenih minerala, teških metala, organskih kemikalija i mikroorganizama, idealnu za Vaše potrebe. Vodu proizvodimo kombiniranjem modernih tehnoloških postupaka, primjenom kojih se postiže najveća moguća kvaliteta dobivene vode. Polazna sirovina je prirodna, pitka bunarska voda. Dobivena demineralizirana voda ne sadrži katione Ca2+, Mg2+, Na+ i teške metale, kao ni anione HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-, itd, organske tvari i mikroorganizme. Trebate li osigurati kvalitetan, pouzdan i dugotrajan rad Vaših uređaja i opreme, kvalitetnu pripremu otopina antifriza, akumulatorske kiseline, fotografskih kemikalija, raznih reagensa u laboratorijima, elektrolita u galvanotehnici, itd. koristite samo kvalitetnu demineraliziranu vodu.

 

DEMINERALIZIRANA VODA
1L
DEMINERALIZIRANA VODA
3L
DEMINERALIZIRANA VODA
5L
VPC cijena VPC cijena VPC cijena
cijena na upit
cijena na upit
cijena na upit
demin-voda_1-litra demin-voda_3-litre demin-voda_5-litara
EAN KOD
3859888770843
EAN KOD
3859888770881
EAN KOD
3859888770898