Poduze?e KG ZELINA d.o.o. nalazi se u Svetom Ivanu Zelini

Sto posto je u privatnom vlasništvu.


Smješteni smo u užem dijelu centra grada Sveti Ivan Zelina koji se nalazi na jugoisto?nim padinama Medvednice, 37 kilometara sjeveroisto?no od Zagreba, uz dolinu rijeke Lonje, na magistralnoj prometnici Zagreb - Varaždin.
Tvrtka zapošljava radnu snagu razli?itih profila, od klasi?nih radnika do prehrambenih tehni?ara, tehnologa i ekonomista. Tvrtka raspolaže sa automatskim strojevima i linijama za proizvodnju te posjeduje vlastiti vozni park.
U našem ponudbenom asortimanu imamo vino bijelo i crno, destiliranu vodu, ocat, autokozmetiku, taku?inu za vjetrobranska stakla i omekšiva?e za rublje.
Roba se distribuira kroz distributivne centre koji se nalaze u Splitu, Zadru, Rijeci, Osjeku, Varaždinu, Zagrebu i dr.
Za ve?e trgova?ke lance poput Bille, Metroa i drugih vrši se proizvodnja pod posebnom robnom markom tih ku?a.